Social Cooking – autentykacja w AngularJS

W poprzednim wpisie (Social Cooking – autentykacja w WebAPI) opisałem sposób w jaki został przeze mnie zaimplementowany mechanizm uwierzytelnienia w WebAPI. Aby w jakikolwiek sposób wykorzystać tamten kod potrzebuję aplikacji, która będzie chciała dać użytkownikom możliwość rejestracji i zalogowania. Jak już wcześniej wspominałem aplikacja ta zostanie napisana w AngularJS, a w tym wpisie zobaczycie w jaki sposób poradziłem sobie z początkami wizualnej części portalu Social Cooking.

Na wstępie chciałbym jeszcze zaznaczyć, że wpis ten jest przede wszystkim opisem mojego sposobu implementacji zagadnienia. Jeżeli jesteście zainteresowani tutorialem w którym opiszę krok po kroku cały proces proszę dajcie znać, a na pewno stworzę o tym serię wpisów (a właściwie stworzę ją wcześniej niż planowałem 🙂 ).

Co dzisiaj powstanie?

Pod koniec tego wpisu będę miał gotową stronę na której w zasadzie jedyne co będzie można zrobić to zarejestrować się i zalogować. Niby niewiele, a jednak moim zdaniem bardzo dużo. Na początek nie będę przejmował się zbytnio kwestią wizualną, dlatego strona będzie bardzo uboga w jakąkolwiek grafikę.

Czego potrzebuję?

Mimo tego, że jeszcze nie przykładam dużej wagi do wyglądu strony, to jednak nie chcę mieć „czystych” formularzy. Dlatego też na początku będę używał:

 • Angular Loading Bar – ładnie wyglądający pasek i kółko ładowania dla stron typu SPA
 • UI Bootstrap – standardowa biblioteka do „upiększania” projektu

Dodatkowo AngularJS zostanie rozszerzony o swoje dwie biblioteki:

 • Angular Route – do nawigacji po projekcie
 • Angular Local Storage – biblioteka ułatwiająca zarządzaniem zmiennymi globalnymi

Organizacja projektu

Kiedy zaczynałem swoją przygodę z AngularJS zauważyłem, że istnieje sporo sposobów na to jak organizować swój projekt. Za jakiś czas o wszystkich tych sposobach napiszę. Tutaj zaznaczę jedynie, że w SocialCooking przyjąłem układ jak poniżej:

organizacja projektu

 Ten sposób daje mi przejrzyste spojrzenie na wszystkie moduły, które będą również w późniejszym czasie powstawać, a także w konkretnym module nie będę miał problemów z odróżnieniem Kontrolerów od Serwisów.

Index

Przyszła pora zmienić index strony z testowej dupy na coś bardziej funkcjonalnego 🙂

<!DOCTYPE html>
<html ng-app="socialCookingApp">
<head>
  <title>Social Cooking</title>
  <link href="content/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
  <link href="content/css/Site.css" rel="stylesheet" />
  <link href="content/css/loading-bar.css" rel="stylesheet" />
  <link href="content/css/social-buttons.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
<nav class="navbar navbar-inverse" role="navigation" ng-controller="indexController">
  <div class="container">
    <div class="navbar-header">
      <button class="btn btn-success navbar-toggle" ng-click="navbarExpanded = !navbarExpanded">
        <span class="glyphicon glyphicon-chevron-down"></span>
      </button>
      <a class="navbar-brand" href="#/">Home</a>
    </div>
    <div class="collapse navbar-collapse" data-collapse="!navbarExpanded">
      <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
        <li ng-hide="!authentication.isAuth"><a href="#">Welcome {{authentication.userName}}</a></li>
        <li ng-hide="!authentication.isAuth"><a href="" ng-click="logOut()">Logout</a></li>
        <li ng-hide="!authentication.isAuth"><a href="#/dish" >Dodaj przepis</a></li>
        <li ng-hide="authentication.isAuth"> <a href="#/login">Login</a></li>
        <li ng-hide="authentication.isAuth"> <a href="#/signup">Sign Up</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
<div class="container">
  <div ng-view>
  </div>
</div>
 <!-- 3rd party libraries --> 
<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"></script> 
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.4.8/angular.min.js"></script> 
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.4.8/angular-route.min.js"></script> 
<script src="Scripts/bootstrap.min.js"></script> <script src="scripts/angular-local-storage.min.js"></script> 
<script src="scripts/loading-bar.min.js"></script> 
<!-- Load app main script --> 
<!-- Load services --> 
<!-- Load controllers -->
</body>
</html>
No i co my tu mamy?

Na dobry początek inicjalizujemy aplikację angularową w tagu <html ng-app=”socialCookingApp”>. Dalej linkujemy wszystkie potrzebne arkusze styli, których część już teraz wykorzystam, a część dopiero na późniejszym etapie.

W sekcji <body> mamy stworzony pasek nawigacyjny, który będzie obsługiwany przez oddzielny angularowy kontroler (na razie nie wyrzucam go nigdzie indziej ze względu na to, że najprawdopodobniej nawigacja będzie rozwiązana w zupełnie inny sposób).

Dalej w kontenerze mamy wywołanie ng-view, gdzie będzie wyświetlała się cała treść strony.

Na samym końcu miejsce na definicje skryptów JavaScriptowych. Zostały one podzielone na cztery kategorie:

 • 3rd party libraries – gdzie będą pojawiać się wszelkie biblioteki nie stworzone przeze mnie,
 • Load app main script – w zasadzie tutaj tylko jeden plik znajdzie swoje miejsce i będzie to app.js (o którym za chwilę)
 • Load services – wszystkie services, factories, itp.
 • Load controllers – tu sprawa zupełnie oczywista. Wszystkie kontrolery AngularJSowe.

App.js

app.js, czyli serce aplikacji zawiera wszystkie trasy aplikacji, oraz stałe globalne ustawienia takie jak adres API, identyfikator klienta, a także konfiguracja interceptora (mamy jakieś polskie słowo na ten mechanizm) komunikacji z WebAPI.

  var app = angular.module('socialCookingApp', ['ngRoute', 'LocalStorageModule', 'angular-loading-bar']);
  app.config(function ($routeProvider) {

    $routeProvider.when("/home", {
      controller: "homeController",
      templateUrl: "/app/home/views/home.html"
    });

    $routeProvider.when("/login", {
      controller: "loginController",
      templateUrl: "/app/auth/views/login.html"
    });

    $routeProvider.when("/signup", {
      controller: "signupController",
      templateUrl: "/app/auth/views/signup.html"
    });

    $routeProvider.when("/tokens", {
      controller: "tokensManagerController",
      templateUrl: "/app/auth/views/tokens.html"
    });

    $routeProvider.when("/associate", {
      controller: "associateController",
      templateUrl: "/app/auth/views/associate.html"
    });

    $routeProvider.when("/dish", {
      controller: "dishController",
      templateUrl: "/app/dish/views/addDish.html"
    });

    $routeProvider.otherwise({ redirectTo: "/home" });
  });
  app.constant('ngAuthSettings', {
    apiServiceBaseUri: 'http://localhost:82/',
    clientId: 'ngApp'
  });

  app.config(function ($httpProvider) {
    $httpProvider.interceptors.push('authInterceptorService');
  });

  app.run(['authService', function (authService) {
    authService.fillAuthData();
  }]);

Serwisy

Do obsługi autoryzacji i uwierzytelnienia będę potrzebował 3 serwisów. AuthInterceptorService został już wspomniany przy pliku app.js. Będzie on odpowiedzialny za przechwytywanie żądań i odpowiedzi z WebAPI. AuthService.js będzie obsługiwał rejestrację nowych użytkowników oraz ich logowanie. TokensManagerService.js jak sama nazwa wskazuje będzie zajmował się tokenami (ich odświeżaniem oraz usuwaniem).

'use strict';
app.factory('authInterceptorService', ['$q', '$injector', '$location', 'localStorageService', function ($q, $injector, $location, localStorageService) {

  var authInterceptorServiceFactory = {};
  var $http;

  var request = function (config) {

    config.headers = config.headers || {};

    var authData = localStorageService.get('authorizationData');
    if (authData) {
      config.headers.Authorization = 'Bearer ' + authData.token;
    }

    return config;
  }
  var retryHttpRequest = function (config, deferred) {
    $http = $http || $injector.get('$http');
    $http(config).then(function (response) {
      deferred.resolve(response);
    }, function (response) {
      deferred.reject(response);
    });
  }

  var responseError = function (rejection) {
    var deferred = $q.defer();
    if (rejection.status === 401) {
      var authService = $injector.get('authService');
      authService.refreshToken().then(function (response) {
        retryHttpRequest(rejection.config, deferred);
      }, function () {
        authService.logOut();
        $location.path('/login');
        deferred.reject(rejection);
      });
    } else {
      deferred.reject(rejection);
    }
    return deferred.promise;
  }

  

  authInterceptorServiceFactory.request = request;
  authInterceptorServiceFactory.responseError = responseError;

  return authInterceptorServiceFactory;
}]);

Serwis ten ma za zadanie przechwycić każde żądanie wysyłane do API i sprawdzić czy użytkownik jest zalogowany. Jeśli tak to dodaje nagłówek z tokenem. W przypadku kiedy API zwróci błąd i będzie to błąd 401 (czyli nieautoryzowany dostęp) interceptor próbuje odświeżyć token. Kiedy to zawiedzie użytkownik zostanie przekierowany na stronę logowania.

'use strict';
app.factory('authService', ['$http', '$q', 'localStorageService', 'ngAuthSettings', function ($http, $q, localStorageService, ngAuthSettings) {

  var serviceBase = ngAuthSettings.apiServiceBaseUri;
  var authServiceFactory = {};

  var _authentication = {
    isAuth: false,
    userName: "",
    useRefreshTokens: false
  };

  var _externalAuthData = {
    provider: "",
    userName: "",
    externalAccessToken: ""
  };
  authServiceFactory.saveRegistration = _saveRegistration;
  authServiceFactory.login = _login;
  authServiceFactory.logOut = _logOut;
  authServiceFactory.fillAuthData = _fillAuthData;
  authServiceFactory.authentication = _authentication;
  authServiceFactory.refreshToken = _refreshToken;

  authServiceFactory.obtainAccessToken = _obtainAccessToken;
  authServiceFactory.externalAuthData = _externalAuthData;
  authServiceFactory.registerExternal = _registerExternal;

  return authServiceFactory;

Serwis autoryzacyjny jest nieco długi dlatego nie wrzucam całości, a jedynie przypisanie metod i inicjalizację podstawowych obiektów (przypominam, że całość znajduje się na GitHubie do wglądu). Jak widać serwis odpowiedzialny będzie za rejestracje (zarówno „wewnętrzną” jak i za pośrednictwem zewnętrznych serwisów), a także ich logowanie. Z ciekawych rzeczy polecam przyjrzeć się (zarówno po stronie API jak i Angulara metodzie obtainAccessToken, która odpowiedzialna jest za wygenerowanie tokena dostępowego po rejestracji z Facebooka oraz Google. Użytkownik na początku przedstawia się za pomocą zewnętrznego tokena odebranego przez wspomniane portale i na tej podstawie przyznawany jest dostęp do SocialCooking.

'use strict';
app.factory('tokensManagerService', ['$http', 'ngAuthSettings', function ($http, ngAuthSettings) {

  var serviceBase = ngAuthSettings.apiServiceBaseUri;

  var tokenManagerServiceFactory = {};

  var getRefreshTokens = function () {

    return $http.get(serviceBase + 'api/refreshtokens').then(function (results) {
      return results;
    });
  };

  var deleteRefreshTokens = function (tokenid) {

    return $http.delete(serviceBase + 'api/refreshtokens/?tokenid=' + tokenid).then(function (results) {
      return results;
    });
  };

  tokenManagerServiceFactory.deleteRefreshTokens = deleteRefreshTokens;
  tokenManagerServiceFactory.getRefreshTokens = getRefreshTokens;

  return tokenManagerServiceFactory;

}]);

Ten serwis nie do końca jest potrzebny do samej autoryzacji. Ma on za zadanie zwrócić wszystkie tokeny, które aktualnie przetrzymuje system i ew. wybrany usunąć. Serwis stworzyłem tylko do zarządzania i przeglądania tokenów.

Kontrolery

Z kontrolerami jest taka sytuacja, że właściwie służą tylko do wywoływania metod zawartych w serwisach i przekierowania na odpowiednią stronę, albo zwróceniu odpowiedniego komunikatu.  Na potrzeby autoryzacji i uwierzytelnienia powstały 4 kontrolery:

 • SignupController.js – jak sama nazwa wskazuje kontroler używany do rejestracji (uwaga tylko wewnętrznej),
 • AssociateController.js – jak wyżej, ale dla serwisów społecznościowych,
 • LoginController.js – kontroler do logowania, bo do czego innego :),
 • RefreshController.js – kontroler do odświeżania tokenów.
'use strict';
app.controller('signupController', ['$scope', '$location', '$timeout', 'authService', function ($scope, $location, $timeout, authService) {

  $scope.savedSuccessfully = false;
  $scope.message = "";

  $scope.registration = {
    userName: "",
    password: "",
    confirmPassword: ""
  };
  var startTimer = function () {
    var timer = $timeout(function () {
      $timeout.cancel(timer);
      $location.path('/login');
    }, 2000);
  }
  $scope.signUp = function () {

    authService.saveRegistration($scope.registration).then(function (response) {

      $scope.savedSuccessfully = true;
      $scope.message = "User has been registered successfully, you will be redicted to login page in 2 seconds.";
      startTimer();

    },
     function (response) {
       var errors = [];
       for (var key in response.data.modelState) {
         for (var i = 0; i < response.data.modelState[key].length; i++) {
           errors.push(response.data.modelState[key][i]);
         }
       }
       $scope.message = "Failed to register user due to:" + errors.join(' ');
     });
  };
}]);

Pierwszy kontroler z jedną, ale jakże kluczową dla każdego systemu funkcją. signUp pozwala na rejestrację i po magicznych 2 sekundach przenosi na stronę logowania (oczywiście jeśli nic nie spieprzyliśmy).

'use strict';
app.controller('associateController', ['$scope', '$location', '$timeout', 'authService', function ($scope, $location, $timeout, authService) {

  $scope.savedSuccessfully = false;
  $scope.message = "";

  $scope.registerData = {
    userName: authService.externalAuthData.userName,
    provider: authService.externalAuthData.provider,
    externalAccessToken: authService.externalAuthData.externalAccessToken
  };

  $scope.registerExternal = function () {

    authService.registerExternal($scope.registerData).then(function (response) {

      $scope.savedSuccessfully = true;
      $scope.message = "User has been registered successfully, you will be redicted to dish page in 2 seconds.";
      startTimer();

    },
     function (response) {
       var errors = [];
       for (var key in response.modelState) {
         errors.push(response.modelState[key]);
       }
       $scope.message = "Failed to register user due to:" + errors.join(' ');
     });
  };

  var startTimer = function () {
    var timer = $timeout(function () {
      $timeout.cancel(timer);
      $location.path('/addDish');
    }, 2000);
  }

}]);

Kontoler funkcjonalnością niczym się nie różni. Rejestruje użytkowników, ale takich którzy postanowili połączyć swoje konta Facebookowe, Googlowe z SocialCooking. Tak właściwie w dzisiejszych czasach może to właśnie ten kontroler będzie częściej używany 🙂

'use strict';
app.controller('loginController', ['$scope', '$location', 'authService', 'ngAuthSettings', function ($scope, $location, authService, ngAuthSettings) {

  $scope.loginData = {
    userName: "",
    password: "",
    useRefreshTokens: true
  };

  $scope.message = "";

  $scope.login = function () {

    authService.login($scope.loginData).then(function (response) {

      $location.path('/home');

    },
     function (err) {
       $scope.message = err.error_description;
     });
  };
  $scope.authExternalProvider = function (provider) {

    var redirectUri = location.protocol + '//' + location.host + '/authcomplete.html';

    var externalProviderUrl = ngAuthSettings.apiServiceBaseUri + "api/Account/ExternalLogin?provider=" + provider
                                  + "&response_type=token&client_id=" + ngAuthSettings.clientId
                                  + "&redirect_uri=" + redirectUri;
    window.$windowScope = $scope;

    var oauthWindow = window.open(externalProviderUrl, "Authenticate Account", "location=0,status=0,width=600,height=750");
  };

  $scope.authCompletedCB = function (fragment) {

    $scope.$apply(function () {

      if (fragment.haslocalaccount == 'False') {

        authService.logOut();

        authService.externalAuthData = {
          provider: fragment.provider,
          userName: fragment.external_user_name,
          externalAccessToken: fragment.external_access_token
        };

        $location.path('/associate');

      }
      else {
        var externalData = { provider: fragment.provider, externalAccessToken: fragment.external_access_token };
        authService.obtainAccessToken(externalData).then(function (response) {

          $location.path('/home');

        },
       function (err) {
         $scope.message = err.error_description;
       });
      }

    });
  }
}]);

No i w końcu dochodzimy do kontrolera, który jest tematem całego posta, czyli autentykacji. Kontroler pozwala na zalogowanie użytkownika zarówno za pomocą loginu i hasła, jak i poprzez połączenie z portalami społecznościowymi. Po udanym logowaniu przenosi użytkownika na stronę główną (ta część w przyszłości zostanie zmieniona, bo nic mnie osobiście tak nie wkurza jak przekierowanie do strony głównej zamiast do ostatnio odwiedzonej).

'use strict';
app.controller('refreshController', ['$scope', '$location', 'authService', function ($scope, $location, authService) {

  $scope.authentication = authService.authentication;
  $scope.tokenRefreshed = false;
  $scope.tokenResponse = null;

  $scope.refreshToken = function () {

    authService.refreshToken().then(function (response) {
      $scope.tokenRefreshed = true;
      $scope.tokenResponse = response;
    },
     function (err) {
       $location.path('/login');
     });
  };

}]);

I na koniec ostatni bohater dzisiejszej historyjki. Drobny kontroler obsługujący odświeżanie tokenów (tzw. mały, ale wariat 🙂 ).

Mamy to!

W końcu. Mechanizmy autoryzacji i autentykacji (nadal w dosyć prostej formie, ale jednak) zostały zaimplementowane. W końcu mogę wziąć się za bardziej widoczne moduły aplikacji. Kosztowało mnie to trochę czasu i zdrowia, ale cieszę się, że nie zostawiłem tego na później jak zwykle.

W poście nie napisałem nic o widokach, które towarzyszą tym mechanizmom. To wszytko dlatego, że nie dzieje się w nich specjalnie nic ciekawego, ot zwykłe formularze. Jeżeli chcecie obejrzeć kod to jak zwykle zapraszam na GitHuba, a sama aplikacja dostępna jest tutaj.

I na koniec prośba do osób, które dotrwały do tego punktu. Jeżeli zauważycie jakikolwiek błąd, czy też możecie podzielić się jakimiś best practices proszę napiszcie to w komentarzach. Wciąż uczę się nowych rzeczy w .NETcie oraz Angularze i bardzo chętnie przyjmę krytykę i podpowiedzi co mogę zmienić żeby było lepiej 🙂

Related posts